Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 450808
  • Do końca roku: 260 dni
  • Do wakacji: 71 dni
 • Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-15

  Imieniny: Adolfiny, Odetty

Strona główna

 

 

 

Szanowni Rodzice , Drogie Przedszkolaki ,

 

informujemy, że 26 marca polski rząd ogłosił zaostrzenie lockdownu w Polsce.
Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym na podstawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 roku zawiesza zajęcia stacjonarne w oddziale przedszkolnym w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku.

 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

 

w związku z decyzją rządu ogłoszoną przez Ministra Zdrowia, w całym kraju uczniowie klas I -III, w okresie od dnia 22 marca do dnia 11 kwietnia 2021 roku przechodzą na nauczanie zdalne. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zgodnie
z obowiązującym z planem lekcji za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Dodatkowo informujemy, że uczniowie, którzy nie posiadają koniecznego sprzętu do realizacji kształcenia na odległość, mogą zgłosić się do placówki celem wypożyczenia tabletu lub laptopa. Zapotrzebowanie na sprzęt prosimy zgłaszać wychowawcom klas edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

 

 

 

Informacja o rekrutacji.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego

oraz klasy I wraz z oświadczeniami woli

znajdują się w głównym menu w zakładce komunikaty.

 

 

 

 

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej (w zakładce Komunikaty), u nauczyciela wychowania fizycznego lub Dyrekcji szkoły.

 

 

 

 

Niezbędne dokumenty znaleźć można w bocznym menu, w zakładce

"Dokumenty szkolne/Pliki do pobrania" (plik o nazwie rekrutacja)

Można je pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie zeskanować

i przesłać na e-mail szkoły lub dostarczyć osobiście do placówki.

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zebrania wywiadowcze odbędą się online na platformie Teams


3 lutego 2021 r.

według następującego harmonogramu:

klasa I godz. 15:00

klasa II i III godz. 15:30

klasa IV i V godz. 16:00

klasa VI i VII godz. 16:30

klasa VIII poniedziałek 1 lutego o godz. 19:00

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

W związku komunikatem MEN Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym informuje,

że nauka zdalna zostaje przedłużona do świąt Bożego Narodzenia dla kl. 1-8.


Wszystkie zajęcia w formie zdalnej będą odbywały się w aplikacji TEAMS zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

przy czym zajęcia będą trwały 30 minut, po czym 15 minut będzie przeznaczone na indywidualne konsultacje z nauczycielem.


W klasie 2 i 3 zajęcia w łączeniu będą odbywały się na edukacjach: muzycznej, plastycznej, technicznej i religii i będą trwały 30 minut,

po czym 15 minut będzie przeznaczone na indywidualne konsultacje z nauczycielem.

Natomiast edukacje: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza i społeczna, które stacjonarnie w szkole

odbywały się w łączeniu, zdalnie będą odbywały się osobno dla każdej klasy i będą trwały po 20 minut

wg informacji przekazanej przez nauczycieli uczących dany przedmiot.

Po skończonych zajęciach będzie również możliwość konsultacji indywidualnej z nauczycielem.

W klasie 1 wszystkie zajęcia będą trwały 30 minut,

po czym 15 minut będzie przeznaczone na indywidualne konsultacje z nauczycielem.

Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian – stacjonarnie w szkole. 

 

 

 

Komunikat!

 

 

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie

 


Na podstawie komunikatu MEN Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym informuje, że:

 

- do 29 listopada 2020 r. została przedłużona nauka zdalna dla kl. 4-8,

 

- od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów kl. 1-3; tym samym uczniowie ci przechodzą na naukę zdalną.

 

Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian – stacjonarnie w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie14 października 2020 r. ( środa), Dzień Edukacji Narodowej

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 

 

 

Pilne!

Proszę o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia dzieci.

 

 

W czwartek dn. 10.09.2020 r. na zebraniu Rady Rodziców, rodzice wybrali

ubezpieczyciela uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Będzie możliwość ubezpieczenia uczniów w trzech indywidualnych wariantach.

Poniżej zostaje umieszczony skan przedstawiający warunki ubezpieczenia.

W środę dn. 16.09.2020 r. o godz. 16.00 na zebraniu rodziców zostaną przedstawione

warunki ubezpieczenia w każdym z tych wariantów.

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy jutro,

1 września 2020 r. mszą świętą

w intencji ś.p. Stanisława Pudysa

o godz. 9:30.

 

 

 

 

 

Po mszy przechodzimy do szkoły. Uczniowie wchodzą do budynku szkolnego

według następującego planu:

 

 

 

* kl.0 i I – wejściem głównym do sali gimnastycznej

 
                 1 dziecko + 1 rodzic,

 

* kl. II/III – wejściem od strony boiska do sali nr 4,

 

* kl. IV/V – wejściem bocznym do stołówki,

 

* kl. VI/VII – (po wejściu dzieci z kl. 0 i I) wejściem głównym
 
                     do sali nr 1,

 

* kl. VIII - wejściem od strony boiska do sali nr 5.

 

 

 

Podczas wchodzenia do szkoły obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.

 

 

 

Prosimy o posiadanie długopisów oraz zabranie torby na podręczniki.

 

 

 

 

 

Pilne!!!

 

Dokumenty związane z powrotem do szkoły - procedury do pobrania

znajdują się w zakładce "DLA RODZICÓW".

 

 

 

                            OGŁOSZENIE      

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej

 

im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym

 

dn. 26 czerwca 2020r.

 

 

 

O godzinie 10:00 w kościele parafialnym odbędzie się uroczysta msza święta.

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 

KLASA

GODZINA

MIEJSCE SPOTKANIA

WEJŚCIE DO SZKOŁY

Oddział Przedszkolny

- Grupa Młodsza

9:00

Boisko szkolne

(w razie niepogody- sala gimnastyczna)

Wejście od strony boiska

Oddział Przedszkolny

- Grupa Starsza

9:00

Boisko szkolne

(w razie niepogody- sala gimnastyczna)

Wejście główne

Klasa I

9:00

Stołówka

Wejście boczne

Klasa II

11:00

Stołówka

Wejście boczne

Klasa III

11:00

Stołówka

Wejście boczne

Klasa IV

11:00

Sala nr 2

Wejście główne

Klasa V

11:00

Sala nr 2

Wejście główne

Klasa VI

11:00

Sala gimnastyczna

Wejście od strony boiska

Klasa VII

11:00

Sala gimnastyczna

Wejście od strony boiska

Klasa VIII

12:00

Sala gimnastyczna

Wejście główne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące stypendium umieszczone są w zakadce komunikaty

 


Komunikat dyrektora 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) w związku z trudną sytuacją epidemiczną, zagrażającą zdrowiu i życiu uczniów oraz personelu, wynikającą z dużej liczby stwierdzonych przypadków COVID -19, a także po zasięgnięciu opinii rodziców, co do potrzeby zorganizowania zajęć opiekuńczo - wychowawczych  oraz konieczności dostosowania jednostki do  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, zwróciła się z prośbą do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków 
o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym w okresie od 25 maja  do 7 czerwca 2020 roku.  

 

Po uzyskaniu zgody wydano stosowne zarządzenie - link do zarządzenia  : 

https://drive.google.com/open?id=1t3MPz1SniPTe2AfAvwDQcY759QRDPDxb

 

Dodatkowo informujemy, że od dnia 25 maja chętni uczniowie klas
I – III za  zgodą rodziców mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami dydaktyki organizowanych w szkole. Rodzice, jeżeli zdecydują się na udział dziecka w zajęciach szkolnych są zobowiązani do podpisania oświadczenia, że zapoznali się i  akceptują procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowe im Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym i nie mają w stosunku do nich zastrzeżeń. ( Procedury dostępne na stronie internetowej szkoły) 

 

Dla chętnych uczniów klasy VIII szkoła od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. zorganizowała konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym zgodnie z poniższym harmonogramem. Proszę o zapoznanie się z załącznikiem dotyczącym procedury przebiegu konsultacji oraz oświadczeniem, które należy wypełnić i przynieść ze sobą przychodząc na konsultacje.  

 

Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII 

 

PRZEDMIOT

DZIEŃ

GODZINA KONSULTACJI

KLASY

SALE

Język polski

czwartek

 

10.40 – 12.20

 

 

Kl. VIII

Nr 5

Język angielski

Środa

9.00 - 10.40

 

Kl. VIII

Nr 5

Matematyka

 

czwartek

 

9.00 - 10.40

 

 

Kl. VIII

Nr 5

 

 

 

Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego
w Jankowie Zaleśnym

 

 

 

 1. Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.

 2. Konsultacje dla uczniów klas VIII odbywają się w okresie od 25 maja do 7 czerwca

 

2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas VIII ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Konsultacje dla uczniów klas IV-VII odbywają się w okresie od 1 czerwca do
  7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas IV-VII” ustalonym przez dyrektora szkoły.

 2. Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klas VIII jest przygotowanie ich do egzaminu ósmoklasisty.

 3. Podstawowym celem konsultacji uczniom klas IV – VII, jest:

 

  1. uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,

  2. rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,

  3. poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny,

  4. przygotowanie ucznia do konkursu przedmiotowego.

 

 

 

 1. Nauczyciele w klasach VIII będą prowadzili konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, w tym z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki.

 2. Nauczyciele w klasach IV – VII będą prowadzili konsultacje ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie z potrzebami uczniów.

 3. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej, w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej nie więcej niż 10 uczniów.

 

 

 

 1. Jeżeli powstaną grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach, powinny być one stałe, a uczniowie nie powinni ich zmieniać bez zgody dyrektora szkoły.

 2. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry. Przy czym uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasady bezpieczeństwa pobytu w szkole.

 3. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 2 uczniów.

 4. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.

 5. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.

 6. Nauczyciel prowadzi Kartę monitoringu obecności uczniów na konsultacjach przedmiotowych.

 7. Nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas konsultacji oraz dostosowuje wymagania, uwzględniając możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne ucznia.

 8. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans społeczny w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami
  i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu przed szkołę niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos zgodnie z instrukcją nakładania i zdejmowania maseczki.

 9. Podczas konsultacji uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 2 metry. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.

 10. Aktualności